Senaste nytt: www.SacsiN.com vårt initiativ tillsammans med IKEA för bransch oberoende digitaliserat informationsutbyte inom leverantörsnätverk (läs mer under flik SacsiN). Tillsammans med Ernst & Young har vi 2020 tilldelats Kammarkollegiet/Statens Inköpscentral ramavtal inom Revision - och granskningstjänster "Miljö och Hållbarhet". DNV GL- Vår partner för SMETA- på-platsrevisioner.