SacsiN

Bakgrund

SacsiN- Sustainability and Compliance Standard Information Network skapades ursprungligen i februari 2020 av IKEA och Sustainable Audits som ett diskussionsforum som svar på ett allmänt känt industriproblem, bristen på en digital standardiserad metod inom leverantörsnätverket för att utbyta information relaterad till hållbarhet, spårbarhet, produkt kravuppfyllelse och certifiering.

SacsiN Projektet

Idag är projektet ett registrerat företag, SacsiN AB, med en växande grupp representanter från en mängd privata företag, myndigheter och serviceorganisationer med 70% finansiering från ”Sveriges Innovationsbyrå” (Vinnova) och 30% från företag som IKEA, H&M och Svanen som deltar i projektarbetet.

SacsiN Metoden

För att skapa en digitaliserad bransch oberoende metod, som fungerar i alla länder på alla språk, är projektet avsett att växa under dess utvecklingsfas tills dess att SacsiN metoden tas i bruk och sprids i världens olika leverantörsnätverk med start 2022. SacsiN syftar till att alla företag ska, utan en allt större administrativ kostnad, kunna ta hållbara och säkra inköpsbeslut baserade på fakta, istället för som idag, ofta på antaganden.

Besök oss på www.sacsin.com