Våra tjänster

Vi erbjuder våra kunder en digitaliserad process för att kostnadseffektivt hantera deras hållbara leverantörskedjor som ligger till underlag för aktuella delar i Hållbarhetsrapporten.

  • Outsourcing; Överlåt hela granskningen till oss och få en månadsrapport om hur era leverantörer och underleverantörer ligger till inom hållbarhetsområdet. Vi granskar effektivt med hjälp av vårt molnbaserade riskverktyg.
  • Granska själva; Med hjälp av vårt verktyg med inbyggd riskanalys och visuellt lättöverskådlig ”dashboard” kan ni själva lätt granska era leverantörer och underleverantörer.
  • Supplier Code of Conduct: Vi hjälper er att ta fram er uppförande kod.

Tack vare Sustainable Audits automatiserade process och molnbaserade risksystem inom området hållbara inköp och hållbar upphandling kan vi sänka kostnaden för insamling av beslutsunderlag för leverantörsgranskning markant. Informationen ligger till grund för vitala delar i hållbarhetsrapporten.

Vår process erbjuder en helhet för hållbara leverantörskedjor!

Vi inhämtar systematiserat viktig information om våra kunders leverantörer, underleverantörer och partners ur perspektiven etik, miljö och antikorruption beskrivet i våra två delprocesser, Skrivbordsrevision och På-plats revision nedan.

Skrivbordsrevision:

Tack vare vår process och molnbaserade system kan vi erbjuda kostnadseffektiva ”skrivbordsrevisioner”. Vi samlar in och analyserar viktig information om era leverantörer och partners som ligger till grund för hållbarhetsrapporteringen.

Lär mer här om vår tjänst skrivbordsrevision

På-platsrevision:

Tack vare våra duktiga IRCA-Certifierade Lead Auditors för bland annat SA 8000- och SMETA-revisorer och partnerskap med ackrediterade certifieringsorgan i stora delar av världen. I exempelvis Kina kan vi erbjuda kostnadseffektiva säkra SMETA- och andra sociala revisioner på-plats i fabriker och företag.

SMETA revision

Läs mer här om vår tjänst på-platsrevision

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!