Skrivbordsrevision

Hållbarhetsgranskning av era leverantörer från skrivbordet ”Skrivbordsrevision”.

Digital process:

Vår process att granska era leverantörer utförs kostnadseffektivt via vårt digitala molnbaserade system ”Susa Cloud”. Vi samlar in information och risker om våra kunders leverantörer och partners mognadsgrad inom området hållbara leverantörskedjor. De områden som berörs är bland annat social/etik, miljö och korruption och presenteras i ett visuellt ”dashboard”.

Code of Conduct (COC):

Våra kunder som inte har en egen Code of Conduct och specifika krav för leverantörsuppfyllelse kan med fördel använda vår Code of Conduct som bygger på internationellt erkända normer och värderingar.

Information till hållbarhetsrapporteringen:

Vår process samlar effektivt in viktig information om våra kunders leverantörer och deras leverantörskedja vilket underlättar företagets hållbarhetsrapporteringen.

Kontakta oss så berättar vi mer!